Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківІНСТРУКЦІЯ про порядок відсторонення від роботи працівників, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння

                                                                                                           

 

Загальні положення

 

     1.1. Інструкція про порядок відсторонення від роботи працівників, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння (далі – Інструкція) розроблена з метою підвищення трудової дисципліни працівників закладу, установи на підставі Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України від 24 лютого 1995 року № 114/38/15-36-18, рекомендацій Держнаглядохоронпраці України, чинного трудового законодавства України.

     1.2. Згідно з чинним трудовим законодавством та законодавством України про охорону праці поява  на роботі в нетверезому стані та (або) вживання алкогольних напоїв, наркотичних або токсичних речовин працівниками протягом робочого часу тягне за собою негайне  відсторонення від роботи і подальше притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

  1. Запобігання вживанню спиртних напоїв,

наркотичних або токсичних речовин на підприємстві

 

     2.1. Керівники закладу, установи усіх рівнів зобов’язані:

-         постійно контролювати стан трудової дисципліни підпорядкованих їм працівників;

-          систематично проводити настановні бесіди у своїх колективах про шкоду, яку завдає людині пияцтво та вживання наркотичних або токсичних речовин, а також про тяжкі наслідки можливого каліцтва і навіть смерті, які можуть статися з працівником у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

     2.2. Керівникам усіх підрозділів закладу, установи належить  систематично інформувати підпорядкованих їм працівників про категоричну заборону приносити і вживати на території закладу, установи, в адміністративних, виробничих та підсобних приміщеннях спиртні напої ( у т.ч. пиво чи слабоалкогольні напої), наркотичні   або     токсичні     речовини   (наркотичні          або       токсичні        речовини,       які     надходять        від

постачальників  для     використання    в   технологічному    процесі     в закладі, установі,  підлягають   особливому  складському  обліку).

    2.3. Керівникам усіх рівнів категорично забороняється покривати факти вживання працівниками спиртних напоїв, наркотичних або токсичних речовин, організовувати чи заохочувати організовування будь-яких святкувань на території закладу, установи зі спиртними напоями.

 

  1. Порядок відсторонення від роботи працівників, які перебувають

у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння

 

     Керівники усіх рівнів у разі виявлення випадків пияцтва, алкогольного сп’яніння  чи вживання наркотичних або токсичних речовин працівниками закладу, установи зобов’язані:

     3.1. Відповідно до статті 46 КЗпП України негайно відсторонити    працівника від роботи.

     3.2. Зажадати від працівника письмового пояснення причин та обставин вживання ним алкогольних напоїв, наркотичних або токсичних речовин.

     3.3. Одночасно з цим викликати представників служби безпеки (охорони), служби охорони праці, кадрової служби, а також безпосереднього керівника цього працівника та одного з товаришів працівника по роботі.

     3.4. У разі відмови працівника надати письмові пояснення щодо обставин і причин вживання ним на роботі заборонених напоїв чи речовин (появи на роботі в стані сп’яніння), присутні складають акт про відмову працівника від надання письмових пояснень і ознайомлюють із цим актом працівника під розписку. Якщо працівник відмовляється підписувати акт, про це робиться відмітка в цьому ж акті, яка засвідчується працівниками, що його складали.

     3.5. Якщо присутні впевнені в тому, що працівник перебуває у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння (різкий запах алкоголю, незв’язне мовлення, хитання при ходьбі тощо), одночасно з одержанням письмових пояснень, один із представників служби охорони праці чи кадрової служби складає письмове направлення на медичний огляд працівника, подає його на підпис керівникові (особі, якій делеговано право підпису таких документів) і завіряє направлення печаткою закладу, установи.

     3.6. Після  того як від працівника було одержано письмове пояснення чи складено акт про відмову його надати, а також підготовлено направлення на медичний огляд, представник кадрової служби повинен запропонувати працівникові пройти медичний огляд за вказаним направленням у супроводі представника адміністрації закладу, установи, а представник закладу, установи повинен організувати доставку працівника, який перебуває у стані сп’яніння, у медичний заклад.

     3.7. Якщо працівник виявить бажання пройти обстеження самостійно, представник кадрової служби повинен попередити працівника, що обстеження він повинен пройти протягом двох годин з моменту відсторонення його від роботи.

  3.8. Якщо працівник відмовляється проходити медичне обстеження щодо встановлення факту сп’яніння, представники адміністрації та член робочого колективу    підрозділу     повинні    скласти   акт   про відмову працівника від

проходження медичного обстеження та вказати характерні наявні ознаки сп’яніння працівника: різкий запах алкоголю, хитання при ходьбі, незв’язна вимова, розв’язна поведінка тощо, а також  навести усні пояснення винного працівника або зафіксувати письмово його відмову від надання будь-яких пояснень щодо його стану.

     Акт складається в присутності винного працівника, підписується особами, які його склали. Винний працівник повинен ознайомитися з актом особисто або йому мають його зачитати. Про факт ознайомлення працівника з актом робиться відповідна відмітка в акті, і працівник своїм підписом засвідчує факт ознайомлення з текстом акта.

     3.9.У разі згоди працівника пройти медичний огляд у супроводі представника закладу, установи останній доставляє його у вказаний в направленні медичний заклад, маючи при собі направлення та особову картку працівника (форма П-2).

     3.10. Після проходження медичного огляду та отримання позитивного висновку про перебування працівника у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння представник закладу, установи повинен доставити працівника до місця його проживання (якщо це можливе) і повернутися в установу, заклад з протоколом обстеження.

     3.11. У разі отримання негативного висновку за результатами медичного огляду працівник повинен негайно повернутися в установу,  заклад для продовження роботи.

     3.12. Якщо факт сп’яніння працівника підтверджений медичним висновком, протокол огляду передається у відділ кадрів для підготовки  та прийняття рішення про притягнення винного працівника до дисциплінарної відповідальності.

     3.13. Керівник підрозділу, в якому працює винний працівник, зобов’язаний у цей же день подати доповідну записку на ім’я керівника закладу, установи  про виявлення факту появи працівника на роботі в нетверезому стані та свої пропозиції щодо дисциплінарного стягнення, на яке заслуговує винний працівник.

     3.14. Усі документи (копія направлення на медичний огляд, письмове пояснення працівника чи акт на відмову надати таке пояснення, доповідна записка керівника підрозділу, протокол медичного огляду, проект наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності на ін.)  збираються кадровою службою і передаються для прийняття відповідного рішення на розгляд керівнику протягом 24 годин з моменту виявлення дисциплінарного проступку.

     3.15. Якщо керівник закладу, установи приймає рішення про звільнення винного працівника з роботи, кадрова служба готує наказ на звільнення і ознайомлює з ним працівника під розписку.

 3.16. Якщо було прийнято рішення оголосити працівникові догану, відповідний наказ доводиться до відома працівника та всіх працівників закладу, установи.

     3.17. Матеріали, що стосуються факту вчинення працівником дисциплінарного проступку, зберігаються в його особовій справі у відділі кадрів.

 

  1. Заключні положення

 

     Ця Інструкція є внутрішнім нормативним документом, а тому всі її положення обов’язкові  для виконання всіма працівниками закладу, установи.

 

Начальник відділу кадрів                                       ___________   _____________

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Інженер з охорони праці                               ___________      _____________

 

Юрисконсульт                                                      ___________      _____________

 

Голова профспілкового комітету               ___________      _____________

 

 

 

                

немає новин.

Календар подій

Попередні March - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 010203
050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Фотодокументи